WOZ-actie 2021

WOZ-waarde en gekoppelde belastingen
Als woningeigenaar ontvangt u jaarlijks tussen 1 februari en 31 maart, samen met het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen, de WOZ-beschikking. Zo ook dit jaar. Mogelijk heeft u de beschikking al ontvangen, anders ontvangt u deze binnenkort.

Op deze WOZ-beschikking staat de WOZ-waarde van de woning waarvan u eigenaar bent. De WOZ-waarde van uw woning wordt ieder jaar op basis van standaardmodellen door uw gemeente vastgesteld. De hoogte van de WOZ-waarde kan invloed hebben op hoogte van diverse te betalen belastingen, zoals:

– Onroerendezaakbelasting (OZB);
– Inkomsten- en vermogensbelasting;
– Schenk- en erfbelasting;
– Waterschapsbelasting.

Te hoge WOZ-waarde
Doordat de gemeente niet alle woningen individueel kan beoordelen, ontstaan er regelmatig fouten in WOZ-waarderingen. Hierdoor wordt de WOZ-waarde hoger vastgesteld dan dat zou moeten en wordt er gemiddeld €272 per jaar per woning te veel aan belastingen betaald.

Bezwaar maken loont
Wanneer u het niet eens bent met, of twijfelt aan de hoogte van de vastgestelde WOZ-waarde, dan kunt u hiertegen bewaar maken. Dit dient u te doen binnen zes weken na de dagtekening op de WOZ-beschikking. Dit kan u een gemiddelde belastingbesparing opleveren van €272 per jaar. Wanneer de WOZ-waarde wordt verlaagd, dan bespaart u dit jaar én ook de komende jaren.

WOZ-actie 2021
Om het maken van bezwaar voor u eenvoudig te houden, kan AFAC uit Neer u in samenwerking met Bezwaarmaker geheel kosteloos helpen met het indienen van het bezwaar. Bezwaarmaker neemt u het werk uit handen en dient het bewaarschrift volgens de geldende voorwaarden en richtlijnen in.
Om gebruik te maken van deze tijdelijke WOZ-actie van AFAC en Bezwaarmaker, volgt u de volgende stappen:

  1. Ga naar www.afac.nl/woz;
  2. Vul het formulier volledig in (stap 1 t/m stap 5);
  3. Onderteken het formulier door een handtekening te zetten in het daarvoor bestemde vak;
  4. Verstuurd het formulier doormiddel van het klikken op de knop ‘Afronden’;
  5. U ontvangt binnen tien minuten een bevestiging op het opgegeven e-mailadres;
  6. Bezwaarmaker gaat aan de slag met uw bezwaarschift.

Geheel kosteloos
Als het bezwaarschift gegrond wordt verklaard, betaalt de gemeente de kosten op grond van het wettelijk stelsel. Indien het bezwaarschrift door de gemeente wordt afgewezen draagt Bezwaarmaker de kosten van de procedure (No Cure, No Pay). Voor u is het dus altijd volledig kosteloos, wat het resultaat van het bezwaar ook zal zijn. Ga daarom vandaag nog naar www.afac.nl/woz.

Vragen
Heeft u nog vragen over de WOZ-actie, neem dan rechtstreeks contact op met Bezwaarmaker door te bellen naar telefoonnummer 085-7730297 of te e-mailen naar info@bezwaarmaker.nl.

Heeft u vragen over de RegioBank, verzekeringen of hypotheken, neem dan contact op met AFAC door te bellen naar telefoonnummer 0475-594990 of te e-mailen naar info@afac.nl.