Bedrijfsverzekeringen

Elk bedrijf is weer anders. We maken eerst een risicoanalyse en bepalen daarna pas wat echt nodig is. Vaak kunnen risico’s zelf gedragen worden en met goede leveringsvoorwaarden komt u ook vaak een heel eind. Een uitgebreide afspraak is natuurlijk nodig. En ook hier geldt weer dat uw intakegesprek kosteloos is. Hieronder een opsomming van wat we allemaal tegen kunnen komen.

Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen (WAM) als u motorvoertuigen gebruikt.

Opstalverzekering als u eigenaar bent van een bedrijfspand of andere onroerende zaak (wordt verplicht door de hypotheekverstrekker)

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) of Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering .

(AVB) voor sommige beroepen (wordt verplicht door de beroepsorganisatie).

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Bedrijfsschadeverzekering

Cyberverzekering

Exportkredietverzekering (EKV)

Goederenverzekering

Inkomensverzekering

Inventarisverzekering

Kredietverzekering

Rechtsbijstandverzekering

Verzuimverzekering