Featured post

Bedrijfshypotheek

Lokale ondernemers die dromen van een eigen bedrijfspandDát is de groep waar we ons op richten. Een interessante groep, want voor hen is vaak meer mogelijk dan ze misschien denken. Met de huidige rente is een pand kopen in veel gevallen aantrekkelijker dan huren. Bovendien bouwen ze met een eigen pand een zakelijk vermogen op. […]

Het risico van hoge huur

Bent u of bijvoorbeeld uw kind op zoek naar een huis? Dan is onderstaand artikel voor u waarschijnlijk van belang.

Groot te kort aan woningen

Zoals u ongetwijfeld weet, is er in Nederland een groot te kort aan woningen. In de afgelopen jaren zijn er onvoldoende (betaalbare) woningen gebouwd. En vooral jongeren die nu op de woningmarkt komen, hebben het extra moeilijk. De woningen die wel te koop zijn, worden verkocht tegen prijzen waarvoor deze jongeren nu (nog) geen hypotheek kunnen afsluiten, omdat hun inkomen op dit moment te laag is. Ook de kans om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning is in de meeste delen van Nederland heel klein. In de meeste gemeentes geldt voor een sociale huurwoning een wachtlijst van meerdere jaren.

Vrije sectorwoning als noodoplossing

Voor veel woningzoekenden is dan de enige optie te gaan zoeken naar huurhuis in de vrije sector. Dat woordje “vrij” klinkt misschien als iets positiefs, maar dat is niet. De kenmerken van een vrije sectorwoning zijn onder meer:

Geen maximale huurgrens
De huurprijs van de woning is vrij. Er geldt geen maximale huurprijs.

Geen vastgestelde huurverhoging
De verhuurder mag de huurverhoging zelf bepalen. Behalve als er in het huurcontract afspraken zijn vastgelegd over de huurverhoging.

Geen huurtoeslag
Omdat de huur te hoog is, komen veel mensen meestal niet in aanmerking voor huurtoeslag.

Alle beetjes bij elkaar

In de vrije sector huurwoning betaalt u al snel een huur die (ruim) boven de € 1.000,- per maand ligt. Door heel zuinig te leven, lukt het dan om deze woonlasten op te brengen.

Een inkomen valt weg

Stel dat de huurwoning met moeite betaald kan worden op basis van twee inkomens en heel zuinig leven. Wat gebeurt er dan, als één inkomen wegvalt doordat een partner onverwacht overlijdt? Het coronavirus en de dagelijkse verkeersongevallen laten zien hoe kwetsbaar het leven is en dat het noodlot iedereen kan treffen. Hoe voorzichtig je ook bent.

De uitkomst voor de mensen in een dure huurwoning laat zich voorspellen: er is meestal geen recht op huurtoeslag en de huur kan van het overblijvende inkomen niet langer opgebracht worden! Naast het verdriet van het onverwacht wegvallen van een partner zal de achterblijvende partner vrij snel de woning moeten verlaten. Er is namelijk weinig perspectief dat de achterblijvende partner op korte termijn wel over voldoende financiële middelen gaat beschikken om de huur te betalen

Een biertje in de week

Het risico dat dit lot u treft is klein, maar de gevolgen zijn heel groot. Door een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten, kan er op een heel eenvoudige wijze financiële zekerheid worden geboden. Met zo’n verzekering krijgt de achterblijvende partner een kapitaal ter beschikking dat voorkomt dat de woning moet worden verlaten. Een paar feiten over de overlijdensrisicoverzekering:

Omdat het risico dat u (of uw partner) voortijdig komt te overlijden klein is, is de premie ook laag.

De verzekering kan op elk moment worden gestopt zonder extra kosten.

Hoe hoog is de premie? Dat hangt af van de leeftijd van de verzekerde (hoe jonger, hoe lager de premie) en het bedrag dat bij overlijden moet worden uitgekeerd. Een bijvoorbeeld: willen starters de zekerheid hebben dat bij een voortijdig overlijden van één van hen dat de achterblijvende partner een uitkering krijgt van bijvoorbeeld € 50.000,-? Dan kost dat ongeveer één biertje per week. Hiermee is de zekerheid gekocht dat in zo’n situatie de partner nog een aantal jaren in de woning kan blijven wonen.

Advies

Huurt u nu tegen een (te) hoge huurprijs? Of ziet u als ouder dat uw kind in zo’n situatie zit? Stel het dit keer dan niet uit, maar bel of mail ons. U krijgt van ons dan een goed voorstel en daarmee de mogelijkheid voor een financiële zekerheid in tijden waarin verdriet en zorgen groot zijn.

We zijn (financieel) kwetsbaarder dan we willen

Het jaar dat achter ons ligt, zullen we niet snel vergeten. Een onzichtbaar virus heeft ons leven ingrijpend veranderd. Zekerheden verdwenen. Veel leed kwam onverwacht op ons pad. Met de komst van een vaccin durven we weer voorzichtig vooruit te kijken. Ook wij als financieel adviseur denken alweer aan morgen. Aan wat we, op ons vakgebied, kunnen leren van de afgelopen periode en waarmee wij u kunnen helpen in de toekomst.

Onze woningen zijn belangrijker dan we dachten

Het begrip “thuis” heeft voor veel mensen een andere betekenis gekregen. Het was de plek waar we ons enigszins veilig waanden voor het virus. Waar we veel meer uren doorbrachten dan voorheen. Misschien zijn we daardoor met andere ogen naar “ons thuis” gaan kijken, waardoor onze woonwensen zijn veranderd? Ongetwijfeld komen er dan bij u allerlei opties voorbij. Verhuizen? Verbouwen? Elke keuze heeft naast de voor- en tegens ook financiële gevolgen. Wij kunnen u helpen die gevolgen goed in beeld te brengen, zodat u een keuze maakt die goed aansluit bij uw wensen en mogelijkheden.

We beseffen nog beter dat we maar één planeet hebben

De afgelopen periode is het besef dat we zuiniger moeten omgaan met onze leefomgeving sterk toegenomen. Omdat we meer thuiswerken, maakten de meesten van ons afgelopen jaar minder auto-kilometers. En dat leverde al gelijk minder CO2-uitstoot op. Goed voor het milieu! Ons gedrag is veranderd. En als deze COVID-19 periode achter ons ligt, zullen we ongetwijfeld meer thuiswerken dan voor de pandemie. Maar we zien ook steeds meer aandacht voor de wijze waarop bijvoorbeeld het pensioenvermogen of de spaarpremies worden belegd. Willen we wel beleggen in bedrijven die wapens maken? Of beleggen in bedrijven die verantwoordelijk zijn voor ontbossing? Of beleggen in bedrijven waar kinderarbeid nog realiteit is. We zien dat onze klanten kritischer worden. Daar zijn we blij om, want ook hierbij kunnen wij helpen om voor financiële instellingen te kiezen die een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid voeren.

De financiële reserves zijn beperkt

Niet iedereen heeft rekening gehouden met zulke ingrijpende gevolgen zoals we die nu meemaken. Bij velen zijn inkomsten volledig stilgevallen of stukken minder dan ze gewend waren. We dachten dat we een appeltje voor de dorst hadden, maar dat bleek in deze bijzondere tijd een te klein appeltje te zijn. Uiteraard hopen we een lockdown niet nog een keer mee te maken. Maar we weten dat zoiets opnieuw kan gebeuren en dat het dan prettig is om te beschikken over iets meer financiële reserve. Natuurlijk is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Als financieel adviseurs kunnen wij u hierbij helpen en u van nuttige tips voorzien die ervoor kunnen zorgen dat u iets meer financiële armslag krijgt. 

We zijn kwetsbaarder dan we willen

De afgelopen periode heeft ons hard met de neus op de feiten gedrukt: als mens zijn we kwetsbaar. Kwetsbaarder dan we willen. We hebben moeten meemaken dat kerngezonde mensen in een paar dagen tijd (ernstig) ziek werden en soms, nog erger, overleden. Dat heeft niet alleen heel veel leed gebracht, maar ook geleid tot financiële problemen voor de nabestaanden of de onderneming waaraan de overledene verbonden was. Ons vak is om de hele dag om te gaan met die onzekerheden. Of het nu gaat om een brand of een overlijden. Telkens weer gaan wij samen met onze relaties na: als die calamiteit plaatsvindt, kun je die dan opvangen?

Blijf niet rondlopen met vragen

In tijden van onzekerheid hebben mensen veel vragen. Vragen als:  

  • Kan ik nu nog wel een woning kopen?
  • Wat als ik mijn baan verlies?
  • Stel dat ik tijdelijk de hypotheek niet kan betalen wat dan?
  • Wat wanneer een van ons ziek wordt of komt te overlijden?

Heel veel vragen. Ons advies: blijf hiermee niet rondlopen.

Wij zijn uw financieel adviseur. Wij zijn er ook in deze moeilijke tijden voor u. Neem gerust contact met ons op. Samen vinden wij de antwoorden op uw vragen.

Waarom wij zo graag regelmatig contact met u willen hebben

Wij streven een langjarige relaties na met de klanten van ons kantoor. Daarbij zijn wij regelmatig in contact met elkaar. Waarom? Dat leggen wij u in dit artikel graag uit.

Wij zijn úw belangenbehartiger op het gebied van financiële diensten

Ons kantoor is onafhankelijk. Dit betekent dat wij vrij zijn in de adviezen die wij aan onze klanten geven. Wij zijn dus niet verplicht om een bepaalde verzekeraar of bank te adviseren. Ook als er eens een meningsverschil ontstaat met een bank of verzekeraar, zijn wij er voor u om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen bij deze instellingen.

Kent u dat volle schuurtje of die volle zolder?

U kent dat vast wel. Zo’n schuurtje of rommelzolder waar u alle dingen neerzet, die u nu even niet meer nodig hebt. En dat gaat prima, totdat ie vol is. Dan komt er een moment waarop u denkt, nu ga ik ‘m opruimen. Dingen die u niet meer gebruikt, gooit u weg. U vindt zaken terug die u al een tijdje kwijt was. En daarna staat alles weer mooi op z’n plaats. U kunt alles weer vinden en kunt overal bij. Dat geeft u een voldaan en letterlijk opgeruimd gevoel. Maar een jaar later? Precies, dan kunt u weer opnieuw beginnen. 

Wij ruimen ook op

Als wij voor het eerst met een relatie om tafel gaan zitten, treffen wij ook vaak een situatie aan waarbij “niet alles op orde is”. Bepaalde risico’s zijn niet verzekerd, andere risico’s zijn dubbel verzekerd. Er wordt onvoldoende gebruik gemaakt van bestaande fiscale regelingen en her en der is de premie veel te hoog. Net zoals u bij dat schuurtje of die zolder die langzaam maar zeker steeds voller is geworden, gaan we opruimen. En als wij klaar zijn, klopt alles weer.


Wat kan er gebeuren wanneer wij weer weg zijn?

Als wij ons werk afgerond hebben, begint er eigenlijk direct een boeiend proces. Alles wat we zo netjes voor elkaar hebben gebracht gaat in de loop van de tijd weer minder goed aansluiten. We geven een aantal voorbeelden waarmee wij dagelijks te maken hebben.

  • De pensioenregeling bij uw werkgever wordt aangepast;
  • Eén van uw kinderen gaat voor studie op kamers wonen;
  • U schaft duurdere spullen in de woning aan;
  • Er wordt in de markt een nieuwe verzekering geïntroduceerd, met een veel gunstigere premie of voorwaarden dan de verzekering die u op dit moment bezit;
  • Uw auto wordt een jaartje ouder. Is het nu wel of niet raadzaam om de verzekeringsvorm aan te passen?

En zo zijn er nog talloze zaken die zich in vrijwel elk gezin in de loop van de tijd voordoen en invloed hebben op het pakket financiële diensten. Om die reden willen wij graag regelmatig contact houden met u. Simpelweg om ervoor te zorgen dat alle financiële diensten waarvoor wij uw adviseur zijn, weer aansluiten bij uw inmiddels gewijzigde situatie.

Totaalbeeld en samenwerken

Het best kunnen wij u van dienst zijn indien wij een totaalbeeld hebben van alle financiële diensten zoals u die heeft afgesloten. Wij kunnen dan goed beoordelen of die diensten naadloos op elkaar aansluiten. Of, wat natuurlijk niet de bedoeling is, dat er toch een gat zit tussen de dekking van bijvoorbeeld de ene verzekering en de andere verzekering.


Ook is het belangrijk dat u ons informeert als u binnen uw financiële producten zelf aanpassingen doorvoert. Banken maken het vaak heel gemakkelijk om bijvoorbeeld rechtstreeks een deel van de hypotheeklening af te lossen. Soms leidt een vrijwillige aflossing ertoe, dat u recht heeft op verlaging van de hypotheekrente. De ene bank doet dat dan automatisch. Bij de andere bank moet u daar nadrukkelijk om vragen. Maar als u niet weet dat u recht heeft op een korting op de rente, dan stelt u die vraag ook niet. Dat doen wij wel. Maar alleen als wij weten dat u een extra aflossing heeft gedaan of gaat doen.

U begrijpt het, daarom spreken wij u graag regelmatig!

Laat dat belastingvoordeel van de hypotheekrente maar zitten

Al vele jaren stimuleert de overheid het eigen woningbezit. Dat doet zij onder meer door de hypotheekrenteaftrek. Daarmee betalen woningeigenaren met een hypotheek netto minder aan woonlasten. In de volksmond wordt dan al snel gezegd “De belasting betaalt een deel van de hypotheek”. Toch zijn er steeds meer mensen die dit fiscale voordeel bewust afslaan. Waarom zij dat doen, vertellen wij u graag.

In 30 jaar de volledige schuld aflossen is de norm

In 2013 zijn de fiscale regels veranderd. Als u vanaf dat jaar voor het eerst een hypothecair krediet afsluit, mag u de hypotheekrente die u over deze lening betaalt alleen van uw belastbaar inkomen aftrekken indien u deze lening in maximaal 30 jaar aflost.


Dit betekent dat u maandelijks aan de bank een bedrag betaalt dat uit twee delen bestaat. Een bedrag aan rente over het door u geleende bedrag én een bedrag als aflossing op de lening. Heeft u een woning gekocht van bijvoorbeeld € 350.000,–, dan zijn bij een lineaire aflossing de eerste € 972,22 per maand bestemd om de lening in 30 jaar af te lossen. Bovenop dat bedrag komt dan nog de rente die u over de lening moet betalen.

Rente is laag en aftrek wordt lager

In het verleden kwam het voor dat mensen met hogere inkomens wel 60% of meer van de door hen betaalde hypotheekrente van de belastingdienst terugkregen. Ook hieraan heeft de politiek een einde gemaakt. Besloten is de maximale aftrek in jaarlijkse stapjes af te bouwen. Dit jaar is het maximaal aftrektarief nog 46%. In 2021 daalt dit naar 43%. En in 2023 is dat nog maar 37,05%!

Tegelijkertijd zien we dat de tarieven voor de hypotheekrente op dit moment ongekend laag zijn. U kunt al een hypotheek met een Nationale Hypotheek Garantie afsluiten met een rente die voor 20 jaar vaststaat, tegen een rente van minder dan 1,5%.

Laten we het voorbeeld van de woning van € 350.000,– er nog eens bijpakken. Dan is de maandelijkse rente bij aanvang van de lening € 437,50. Tellen wij de verplichte aflossing van € 972,22 daarbij op, dan worden de totale, maandelijkse woonlast bij de start van de lening € 1.409,72 per maand. Binnen dit voorbeeld is het fiscale voordeel op dat moment “slechts” € 201,25 per maand. In werkelijkheid is het voordeel zelfs nog minder. Want indien de hypotheekrente op het belastbaar inkomen in mindering wordt gebracht, moet de huiseigenaar weer extra betalen voor eigenwoningforfait.

Tussentijdse aflossing niet verplicht indien van aftrek wordt afgezien

Besluit de huiseigenaar om de door hem betaalde hypotheekrente op zijn belastbaar inkomen niet in mindering te brengen? Dan is er ook geen fiscale verplichting om de woning in 30 jaar volledig af te lossen. Als een bank bereid is de lening te verstrekken zonder dat deze tussentijds te hoeft worden afgelost, wordt dus alleen de rente betaald.


In ons voorbeeld betekent dit dat de maandelijkse woonlasten dan geen € 1.409,72 zijn, maar slechts € 437,50! Overigens moet rekening worden gehouden dat op dit moment banken maar slechts 50% van de marktwaarde van de woning willen financieren, wanneer gekozen wordt voor een hypotheek waarop tussentijds niet wordt afgelost

Op dit moment zien wij dat vooral consumenten van 50 jaar en ouder dit een aantrekkelijke optie vinden. Door de betaalde rente niet op hun belastbaar inkomen af te trekken, houden zij hun maandelijkse woonlasten laag. Dat kan voor hen interessant zijn indien zij bijvoorbeeld verwachten dat het inkomen na pensionering laag zal zijn.

Schuld blijft bestaan en moet “ooit” worden afgelost

Maar elke lening moet ooit weer worden afgelost. Dat geldt dus ook voor de hypotheek. Op het eind van de overeengekomen periode wil de bank dat de consument het geleende bedrag terugbetaalt. Dat kan door de woning te verkopen en met de opbrengst, die hopelijk hoger is dan de schuld, de lening af te lossen. Maar de vraag is dan natuurlijk wel waar de consument na verkoop gaat wonen? Opnieuw een (kleiner) koophuis, dat ook weer gefinancierd moet worden? Of kiest de consument voor huren? Voor sociale huurwoningen zijn de wachtlijsten lang en de prijzen van de huren in de sociale sector zijn hoog.

Een andere mogelijkheid is om in de huidige woning te blijven wonen tot het overlijden. Waarbij de erfgenamen na het overlijden, de woning verkopen en met de opbrengst de resterende schuld aflossen.

Flexibel vermogen opbouwen

Weer een andere optie is vrijwillig en in eigen beheer vermogen op te bouwen. Bijvoorbeeld via een maandelijkse storting in een beleggingsverzekering. Door zelf op deze manier geld opzij te zetten, ontstaat veel meer flexibiliteit om de woonlasten nu laag te houden en bouwt u intussen vermogen op. En dat vermogen gebruikt u dan in de toekomst als aflossing van (een deel van) de hypotheekschuld. Maar ook deze mogelijkheid vraagt om een goed advies over de voor- en nadelen.

Maak een afspraak, ook voor de financiering van uw woning De financiering van de eigen woning kan op verschillende manieren. Belangrijk is dat u zich goed laat adviseren voordat u een keuze maakt. Uiteraard lichten wij de verschillende mogelijkheden die in uw situatie interessant kunnen zijn, graag toe. Bel ons gerust voor een afspraak. 

Bedrijfshypotheek

Lokale ondernemers die dromen van een eigen bedrijfspandDát is de groep waar we ons op richten. Een interessante groep, want voor hen is vaak meer mogelijk dan ze misschien denken. Met de huidige rente is een pand kopen in veel gevallen aantrekkelijker dan huren. Bovendien bouwen ze met een eigen pand een zakelijk vermogen op. […]

Het nieuwe werken

Langzaam aan worden we er ons van bewust dat we in een nieuwe wereld leven. We werken zo veel mogelijk thuis en we houden voldoende afstand. We hebben nu op kantoor een veilige omgeving voor onze klanten en medewerkers om goed te kunnen werken. Er zijn fysieke maatregelen genomen. Bijvoorbeeld een desinfectie station, schermen, afzuig ventilatoren in de spreekkamers en ionisatie apparaten.

En nieuwe spelregels. Zomaar binnenlopen gaat niet meer. Immers kan het dan gebeuren dat er teveel mensen binnen zijn. U maakt daarom per email (of voicemail) vooraf een afspraak . Geef alstublieft uw telefoonnummer en emailadres door.We plannen dan met de juiste adviseur voldoende tijd in zodat u alle nodige aandacht krijgt. Of we gaan bellen of beeldbellen als dat passend of nodig is, bijvoorbeeld als u ziek bent.

Alleen samen krijgen we corona onder controle, zorg goed voor elkaar.

Ooit,


Heel lang geleden vertrouwde u geld toe aan uw levensverzekeraar. Misschien betaalt u nog steeds premie.

Nu is er met een aantal van deze maatschappijen iets aan de hand.
Voorbeelden hiervan zijn: Nieuwe Hollandse Lloyd, Winterhur, Aachener -Münchener, DBV (Deutsche Beambten Versicherung), AXA, UAP Providentia, Helvetia, Noord Hollandsche Leven Maatschappij, Zurich Leven, Zwitserleven en verder nog een paar kleinere. Dit waren allemaal verzekeringsmaatschappijen met hun basis in Europa.

Begin deze eeuw was er een gekte in fusies en overnames. Al deze maatschappijen werden overgenomen door SNS-Reaal, later alleen Reaal. Dit bedrijf dreigde om te vallen door de crisis en wanbeleid van 2008 en verder. Bestuurders werden aan de kant gezet en soms beboet.

Er werd staatsteun gegeven en Reaal, nu Vivat genoemd, werd voor een appel en een ei (85 miljoen) in 2015 verkocht aan het Chinese Anbang. Daar zouden de belangen veilig zijn volgens de minister van Financiën Dijsselbloem.

Slechts 2 jaar later werd Anbang door de Chinese regering onder curatele gesteld omdat de financiële positie in gevaar was gekomen. In 2018 werd bestuursvoorzitter Wu Xiaohui tot 18 jaar cel veroordeeld wegens grootschalige fraude. Dat pakken ze in China heel wat steviger aan dan hier.

Nu verkoopt Anbang de levensverzekeringen aan Athora Holding omdat ze kapitaal nodig hebben. Ook nu weer zegt de minister van Financiën en de toezichthouder dat dit veilig is.

Athora Holding bestaat pas sinds 2014 en is een opkoopbedrijf gevestigd op het eiland Bermuda, een belastingparadijs en vluchtoord voor schimmige bedrijven. Erg veilig voor de aandeelhouders omdat daar fraudezaken natuurlijk mooi verstopt kunnen worden.

Via deze structuur worden er in Europa levensverzekeringsmaatschappijen opgekocht.
Uit hun doelstelling: “”Athora zet kapitaal en middelen in om haar missie om een zelfstandig en geïntegreerd verzekerings- en herverzekeringsbedrijf op te bouwen uit te bouwen. Onze groei wordt voornamelijk gerealiseerd door acquisities, portefeuilletransfers en herverzekering. We bouwen aan een Europees verzekeringsmerk””.

Zo kennen we er nog wel een paar, opkopen, vol met krediet stoppen, uitwinnen en afstoten. Dat heeft dit type bedrijven in Nederland bijvoorbeeld ook met V&D, Hema, Ten Cate en dergelijke gedaan.

Het grote flitsgeld bestuurt nu uw spaarpolis, lijfrentepolis of pensioenpolis. Wel veilig volgens de minister. Als u dat ook vindt, hoeft u niks te doen en kunt u rustig afwachten tot de datum van uitkering.

Heeft u zorgen, deel ze dan met ons.

Harrie Smits

Bank- en verzekeringszaken.

Aangepast protocol vanaf 31 maart 2020.

Er geldt nu dat u altijd van tevoren per email of telefonisch een afspraak maakt. Er is immers niemand op kantoor. Er komt speciaal hiervoor iemand om de afspraak te regelen.

Alleen na een geplande afspraak voor noodzakelijke zaken waarbij een handtekening nodig is of identificatie kunnen we u helpen. Liefst zolang van tevoren als mogelijk. We hebben voor sommige zaken noodprocedures waardoor het zetten van handtekeningen  via digitale weg omzeild kan worden. Een teamlid informeert u hier dan over. Als er contant geld moet worden opgenomen komt iemand van ons team naar kantoor. Er wordt geen muntgeld aangenomen. Wel uitgegeven zolang de voorraad strekt. Graag van tevoren aangeven hoeveel u op wil nemen. Het wordt dan voor u klaargelegd. Als u dat wil kunt u ter plekke een betaalrekening met wereldpas openen en internetbankieren aanvragen, handig voor als u weer geld op wil nemen of overboeken zodat u dat vanuit huis kunt. Bij storten papiergeld graag van tevoren per biljetsoort bundelen, elastiekje erom en een telbriefje erbij ter controle.

U kunt voorlopig niet meer zomaar bij ons binnenlopen helaas. Alle teamleden werken vanuit huis.

Vanwege het beschermen van de medewerkers en van u mag er maximaal één persoon tegelijk in de hal. Daarom een strakke tijdsafspraak zodat er geen wachtenden zijn. Er hangt een desinfectie apparaat in de hal waar de handen moeten worden gereinigd. U wordt vanachter de glazen schuifwand geholpen. Handen geven en koffie drinken doen we wel weer later dit jaar. Neem altijd uw identiteitsbewijs of paspoort mee.

Altijd geldt dat als u wat wil vragen dat u altijd kunt bellen en inspreken 0475594990 of e-mailen naar info@afac.nl . U wordt teruggebeld of gemaild. Graag geduld, het kan even duren.

Totdat alle teamleden weer veilig zijn en de overheid aangeeft dat de toestand weer normaal mag worden genoemd moeten we het hier mee doen.

Blijf gezond!

Het AFAC team.